Tu sa dozviete viac o službách ktoré poskytujeme v našej imunologickej ambulancii.


  • Imunologické a alergologické vyšetrenie je vysokošpecializované vyšetrenie realizované na žiadosť obvodného alebo iného odborného lekára, potom čo pacient absolvoval na základe zdravotného stavu základné vyšetrenia. Ak po absolvovaní týchto vyšetrení obvodný lekár vysloví podozrenie, že vaše ťažkosti môžu byť alergického alebo imunologického chrakteru odošle vás objednať sa na našu ambulanciu.

  • Pri imunologickom vyšetrení imunitného systému bude potrebný odber krvi na imunologické parametre, ktorý realizujeme u nás.

  • Pri alergologickom vyšetrení vám budú realizované bezbolestné alergologické testy vyplývajúce z vašich ťažkostí.

  • Vzhľadom k tomu,že imunologické a alergologické parametre sú závislé od aktuálneho stavu pacienta, užívaných liekov, prítomnosti infekcie v organizme a ďalších okolností na vyšetrenie vás objednáme a poučíme aké opatrenia treba dodržať ,aby nebol výsledok testov u nás  skreslený.

  • V prípade akútneho Astmatického záchvatu,alebo bodnutia hmyzom vás ošetríme v deň kedy prídete.

  • Úkony a služby,ktoré sú nad rámec služieb  hradených zdravotnými poisťovňami sú  k nahliadnutiu v cenníku.